DUYURU DETAYI

 HUKUK HİZMETLERİ

Gayrimenkul Sektöründe, Şahıs ve Resmi Kurumlarla olan ilişkilerde kimi zaman da Hukuki Sorunlarla karşılaşılmaktadır.

   Bu sorunların çözümünde, konulara hakimiyet, uzmanlık ve tecrübe çok büyük önem taşımaktadır.

   Sektörde sıklıkla ihtiyaç duyulan ;

Kira Kontratları , Sözleşme , Protokol ve Taahhütnamelerin hazırlanması ,

Kiracılar ile ilişkilerin takibi , gereğinde ihtar ve Davaların takibi ,

Mahalli idarelerle ilgili mevzuatların , gereğinde Davaların takibi ,

Gayrimenkul Portföyü kapsamındaki Hukuki ve Ticari Davaların takibi

Gayrimenkul Portföyüne yönelik Hukuk Müşavirliği hizmeti ve raporlarının hazırlanması

Birleşmiş Emlakçılar bünyesindeki Uzman Kadrolarımız tarafından verilmektedir.